مناقصه اصلاحیه : واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اصلاحیه : واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی و تخصصی، خدمات پرسشگری مرکز کوهورت، خدمات تخصصی و پرستاری، نگهبانی، تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات و...

کد آریاتندر : ۹۸۰۲۰۴۲۴۷|۲۹۰۰۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه : واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی و تخصصی، خدمات پرسشگری مرکز کوهورت، خدمات تخصصی و پرستاری، نگهبانی، تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات و...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : اصلاحیه : لغو
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه : واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی و مناقصه اصلاحیه : واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی و
مناقصه اصلاحیه : واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی و مناقصه اصلاحیه : واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن