سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شماره آگهی ۲-۶-۹۰
کد آریاتندر : ۹۰۰۷۰۵۱۳۷
انتشار : ۱۳۹۰/۰۷/۰۵
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : واگذاری امور تغذیه و سلف سرویس بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی خود
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.kaums.ac.ir
توضیحات : نوبت اول
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور تغذیه و سلف سرویس بیمارستانها و مراکز دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )