سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناطق نفتخیز جنوب

شماره آگهی ۱/۰۰۰۶/۹۰
کد آریاتندر : ۹۰۰۷۰۵۱۳۰
انتشار : ۱۳۹۰/۰۷/۰۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : انجام خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری دستگاه های چاپگر و اسکنر مدیریت مهندسی و ساختمان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۸ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.nisoc.ir
توضیحات : تجدید یک مرحله ای نوبت اول
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری دستگاه های چاپگر مناطق نفتخیز جنوب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )