مناقصه ۹۸۱۰۱۰۱۴۰ پروژه عوارض برق اصلاح و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پروژه عوارض برق اصلاح و بهینه سازی

کد آریاتندر : ۹۸۰۲۲۵۳۱۷۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه عوارض برق اصلاح و بهینه سازی
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸-۰۲-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۳-۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸-۰۳-۰۵
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۸-۰۶-۰۵ ----  
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ۹۸۱۰۱۰۱۴۰    پروژه عوارض برق اصلاح و مناقصه ۹۸۱۰۱۰۱۴۰    پروژه عوارض برق اصلاح و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن