مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی سنتی منطقه ۳ ( اهواز-
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی

کد آریاتندر : ۹۸۰۲۲۵۳۲۵۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸-۰۲-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۳-۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸-۰۳-۰۸
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۸-۰۶-۰۷ ---- مهلت خريد اسناد از تاريخ انتشاردر روزنامه لغايت ۲۶/۲/۹۸ مهلت تحويل پاکت قيمت از تاريخ انتشار در روزنامه لغايت ۷/۳/۹۸ گواهی مورد نياز رتبه و رشته ۵ آبياری و زهکشی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی سنتی منطقه ۳ ( اهواز- مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی سنتی منطقه ۳ ( اهواز-
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن