آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه تولید برق شهید رجائی

مناقصه واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان: اجاره شش دستگاه ...

واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان: اجاره شش دستگاه اتوبوس روزکار مسیر استان قزوین --- اجاره یک دستگاه مینی بوس شیفت کار مسیر استان قزوین --- اجاره یک دستگاه اتوبوس روزکار مسیر هشتگرد، نظرآباد و آبیک

شماره آگهی : 20/90

تاریخ انتشار در وب سایت : 1390/09/01

مهلت خرید اسناد : 7 روز از تاریخ درج و چاپ آگهی

مهلت ارسال مدارک : 17/09/1390

تاریخ بازگشائی پاکات : 19/09/1390 ساعت 10 صبح

مبلغ خرید اسناد : 104000 ریال به حساب جام 6804465837 بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین باجه نیروگاه با کد شعبه 7/2109 به نام مناقصه گزار

آدرس خرید اسناد : کیلومتر 25 اتوبان قزوین - کرج ، امور قراردادها

تلفن : 021-88796681-3-0281-2562311-12 داخلی 6073

سایت اینترنتی : http://tender.tavanir.org.ir

توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای

رسانه منتشر کننده : نشریات استان قزوین

كد آرياتندر : 900901508

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان: اجاره شش