سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید برق شهید رجائی

شماره آگهی ۲۰/۹۰
کد آریاتندر : ۹۰۰۹۰۱۵۰۸
انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان: اجاره شش دستگاه اتوبوس روزکار مسیر استان قزوین --- اجاره یک دستگاه مینی بوس شیفت کار مسیر استان قزوین --- اجاره یک دستگاه اتوبوس روزکار مسیر هشتگرد، نظرآباد و آبیک
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۴۰۰۰ ریال به حساب جام ۶۸۰۴۴۶۵۸۳۷ بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین باجه نیروگاه با کد شعبه ۷/۲۱۰۹ به نام مناقصه گزار
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز از تاریخ درج و چاپ آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۷/۰۹/۱۳۹۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۹/۰۹/۱۳۹۰ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوین - کرج ، امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱-۸۸۷۹۶۶۸۱-۳-۰۲۸۱-۲۵۶۲۳۱۱-۱۲ داخلی ۶۰۷۳ -
- http://tender.tavanir.org.ir
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان قزوین
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان: اجاره تولید برق شهید رجائی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )