سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای اردبیل

کد آریاتندر : ۹۰۰۹۰۱۷۲۵
انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : ثبت و تحلیل اندازه گیری آمار و اطلاعات پایه آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی خانخال
تاریخ دریافت اسناد : ۲۰/۰۹/۱۳۹۰
تاریخ ارسال مدارک : ۲۲/۰۹/۱۳۹۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۳/۰۹/۱۳۹۰
آدرس خرید اسناد : آب منطقه ای اردبیل دفتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ثبت و تحلیل اندازه گیری آمار و اطلاعات پایه آب منطقه ای اردبیل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )