سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خوارزمی بندر امام

شماره آگهی ۸۰/۹۰
کد آریاتندر : ۹۰۰۹۰۱۳۳۲
انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری ارایه خدمات تعمیر، تنظیم، نگهداری، تأمین قطعات و مواد مصرفی دستگاه های کپی و چاپ و تکثیر نقشه مستقر در ادارات و واحدهای مختلف شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام و چاپخانه شرکت خوارزمی بندر امام با مارک زیراکس و در مدلهای مختلف شامل دو دستگاه چاپ و تکثیر نقشه و ۵۷ دستگاه کپی که تأمین قطعات یدکی و مواد مصرفی ۴۵ دستگاه کپی و دو دستگاه چاپ نقشه مذکور به عهده و هزنیه کارفرما و ۱۲ دستگاه کپی دیگر به عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود.
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۰۴۷۷۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱-۶۶۴۶۸۶۱۴-۰۶۵۲۲۵۵-۲۳۶۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.bipc.org وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن