سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری همدان

کد آریاتندر : ۹۰۰۹۰۱۵۵۶
انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : بیمه مازاد هزینه های درمانی پرسنل
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه سی میلیون ریال به حساب ۱۰۰۷۸۵۵۶۱۷۱۲ نزد بانک شهر شعبه خواجه الرشید
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور اداری واحد بیمه تکمیلی واقع در شهرداری مرکزی همدان
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
توضیحات : مرحله اول نوبت اول
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه بیمه مازاد هزینه های درمانی پرسنل شهرداری همدان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )