سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر

کد آریاتندر : ۹۰۱۰۰۱۷۲۳
انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : اجرای عملیات بیولوژیک و بیومکانیک در حوزه بردستان (دیر)
تاریخ دریافت اسناد : ۰۳/۱۰/۱۳۹۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳/۱۰/۱۳۹۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۵/۱۰/۱۳۹۰
آدرس خرید اسناد : امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات بیولوژیک و بیومکانیک در حوزه بردستان (دیر) منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )