سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه یزد

کد آریاتندر : ۹۰۱۰۰۱۱۷۴
انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : خرید تعداد ۱۵۰ دستگاه کامپیوتر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.yazdupi.ac.ir
توضیحات : نوبت اول
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید تعداد 150 دستگاه کامپیوتر دانشگاه یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )