سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان فارس

کد آریاتندر : ۹۰۱۰۰۱۷۵۷
انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : احداث شبکه فشار متوسط دو مداره جهت فیدربندی در شهرستان جهرم
تاریخ دریافت اسناد : ۰۴/۱۰/۱۳۹۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۷/۱۰/۱۳۹۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ ساعت ده صبح
آدرس خرید اسناد : شیراز خ معدل ساختمان ۱۴۷
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث شبکه فشار متوسط دو مداره جهت فیدربندی در توزیع نیروی برق استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )