سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری اندیمشک

کد آریاتندر : ۹۰۱۰۰۱۲۷۷
انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : واگذاری عملیات اجرایی پل تقاطع غیرهم سطح راه بند اندیمشک (چهار آذر)
شرایط : ارائه حداقل رتبه ۴ راه و باند
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵۸۰۰۰۰۰ ریال به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره حساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۰۴۰۰۷ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۲۱/۱۰/۱۳۹۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری اندیمشک
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی شهرداری اندیمشک
- -
- http://www.andimeshk.ir
توضیحات : نوبت اول
منابع : روزان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی پل تقاطع غیرهم سطح راه بند شهرداری اندیمشک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )