سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای مازندران

شماره آگهی ۳۵-۱/۹۰
کد آریاتندر : ۹۰۱۰۰۱۱۵۷
انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : خرید ۲۲ دستگاه ترانس زمین ۲۰۰A, ۳۰SEC, ۲۰KV
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰/۱۰/۱۳۹۰
تاریخ ارسال مدارک : ۲۰/۱۰/۱۳۹۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد : ساری میدان امام خمینی
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.Tavanir.org.ir
توضیحات : نوبت اول
منابع : سیاست روز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید 22 دستگاه ترانس زمین 200A, 30SEC, 20KV  برق منطقه ای مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )