سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه استانداری خراسان رضوی

کد آریاتندر : ۹۰۱۰۰۱۱۷۰
انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : انجام فرآیندهای کاری حوزه معاونت امور عمرانی «کارهای دفتر فنی» در قالب MIS
تاریخ دریافت اسناد : ۰۳/۱۰/۱۳۹۰ الی ۰۶/۱۰/۱۳۹۰
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اداره تدارکات استانداری خراسان رضوی
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.lest.mporg.ir
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام فرآیندهای کاری حوزه معاونت امور عمرانی «کارهای دفتر استانداری خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )