سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کد آریاتندر : ۹۰۱۰۲۷۱۹۸
انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : خدمات ایاب و ذهاب و سیاری مراکز شهری و روستایی شبکه بهداشت و درمان کاشمر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه شبکه بهداشت و درمان کاشمر واقع در خیابان امام خمینی روبروی پاساژ سجاد
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://ctf.mums.ac.ir
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خدمات ایاب و ذهاب و سیاری مراکز شهری و دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )