مناقصه واگذاری پروژه های زیر؛1- احداث مسیر چهار خطه بیجار راه و ترابری استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و ترابری استان کردستان

کد آریاتندر : ۹۰۱۲۱۸۵۴
انتشار : ۱۳۹۰/۱۲/۱۸
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه های زیر؛۱- احداث مسیر چهار خطه بیجار - زنجان (قطعه هفتم) از کیلومتر ۸۶۵+۴۹ الی ۳۲۸+۵۷ با برآورد ۲۳۱۶۲۸۲۵۲۰۵ ریال ---۲- احداث مسیر چهار خطه سریش آباد - بیجار (قطعه یک) از کیلومتر ۰۰+۰ الی ۰۰+۶ با برآورد ۲۵۷۷۲۳۸۹۰۴۲ ریال ---۳- احداث مسیر چهار خطه سریش آباد - بیجار (قطعه دو) از کیلومتر ۰۰+۶ الی ۰۰+۱۲ با برآورد ۲۴۱۰۳۷۰۰۱۹۷ ریال ---۴- بهسازی محور سریش آباد - بیجار (چهار خطه بیجار) با برآورد ۳۷۵۰۰۳۵۰۷۰۷ ریال ---۵- بزرگراه کرمانشاه - میاندوآب, قطعات دهگانه حسین آباد - سه راهی غیبی سور قطعه ۵ (شماره ج - ۲) پاسگاه کانی نمیروژه به خرکه به طول تقریبی ۵/۱ کیلومتر با برآورد ۱۰۹۱۶۴۷۱۸۶۹ ریال
شرایط : رتبه راه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴ روز از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز پس از درج آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۵ روز پس از درج آگهی
آدرس خرید اسناد : اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و ترابری استان کردستان
آدرس ارسال مدارک : اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و ترابری استان کردستان
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : نوبت دوم فراخوان نخست
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن