سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای استان گلستان

کد آریاتندر : ۹۰۱۲۱۸۸۳
انتشار : ۱۳۹۰/۱۲/۱۸
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : واگذاری اجرای پروژه بازسازی «چشمه گوگل و کانال انتقال آب» با برآورد ۱,۵۹۹,۶۰۱,۲۳۱
شرایط : رتبه ۵ رشته آب
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت
۰۱۷۱-۶۶۸۲۹۰۲-۳-۶۶۸۹۴۳۲ -
- http://tender.wrm.ir
توضیحات : نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری اجرای پروژه بازسازی «چشمه گوگل و کانال انتقال آب منطقه ای استان گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )