سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آموزش و پرورش استان فارس

شماره آگهی ۳۳/۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۱۲۷۵۳۹
انتشار : ۱۳۹۱/۰۱/۲۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : خرید و نصب ۱۶۴ دستگاه فن کویل به شرح؛ ۱- فن کویل دیواری دکوراتیو MWMO۱۰G۲W تعداد ۲۵ عدد -۲- فن کویل دیواری دکوراتیو MWMO۱۵G۲W تعداد ۵۶ عدد-۳- فن کویل دیواری دکوراتیو MWMO۲۰G۲W تعداد ۶۱ عدد-۴- فن کویل دیواری دکوراتیو MWMO۲۵G۲W تعداد ۲۲ عدد
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۲۵ میلیون ریال به حساب شماره ۲۱۷۳۱۲۳۰۳۵۰۰۵ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۳۱/۰۱/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۱/۰۲/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳/۰۲/۱۳۹۱ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای اداره کل در خیابان معدل شرقی
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۱-۷۳۸۹۰۱۸ ۰۷۱۱-۷۳۹۷۶۰۰
- http://
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید و نصب 164 دستگاه فن کویل به شرح؛ آموزش و پرورش استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )