مناقصه عملیات زیرسازی، آسفالت، اجرای تک لبه، کانیوا و جداول شهرداری شیراز - منطقه 5
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری شیراز - منطقه 5

شماره آگهی ۱۲-۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۱۲۷۵۵۵
انتشار : ۱۳۹۱/۰۱/۲۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات زیرسازی، آسفالت، اجرای تک لبه، کانیوا و جداول کوچه های سطح منطقه به مدت ۶ ماه با برآورد ۱,۹۹۵,۰۷۱,۳۸۷
شرایط : رتبه ۵ راه و باند
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۹۹۷۵۳۵۶۹ ریال به حساب شماره ۱۰۰۷۸۵۵۴۳۰۶۶ بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد : ۰۳/۰۲/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۰۷/۰۲/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شیراز بلوار رحمت شهرداری منطقه پنج امور مالی واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۱-۷۳۹۵۵۷۷ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن