سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بهمن

کد آریاتندر : ۹۱۰۲۱۶۶۶۸
انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۱۶
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی شهری شامل جمع آوری وحمل زباله، نظافت معابر و تامین نیروی انسانی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد به صورت وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و چک تضمین شده
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۵۲-۲۲۵۲۰۱۰-۲۲۵۲۰۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن