سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی استان خوزستان

کد آریاتندر : ۹۱۰۲۱۶۷۴۴
انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۱۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث بندهای گابیونی و خشکه چین حوزه دلی و چال محمدحسین شهرستان باغملک با برآورد ۳,۰۱۱,۸۹۵,۱۲۰
شرایط : پایه ۵ رشته آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۶ میلیون ریال به حساب سیبا ۲۱۷۴۲۱۲۲۱۱۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه اهواز
تاریخ دریافت اسناد : ۲۰/۰۲/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۳۰/۰۲/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات : نه صبح ۳۱/۰۲/۱۳۹۱
آدرس خرید اسناد : اهواز، بلوار گلستان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان، کدپستی، ۸۸۴۳۹-۶۱۳۴۷، امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۱-۳۷۳۷۰۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن