مناقصه واگذاری بیمه تکمیلی (مازاد درمانی) پرسنل خود به تعداد سیمان بهبهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سیمان بهبهان

کد آریاتندر : ۹۱۰۳۰۴۹۶
انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری بیمه تکمیلی (مازاد درمانی) پرسنل خود به تعداد بالای ۱۰۰۰ نفر به نمایندگی های معتبر بیمه ای
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰ میلیون ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۶۴۸۸۳۲۰۰۳ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰/۰۳/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شرکت سیمان بهبهان
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۷۱-۲۲۲۳۰۳۱-۵ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن