سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سیمان بهبهان

کد آریاتندر : ۹۱۰۳۰۴۹۶
انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : واگذاری بیمه تکمیلی (مازاد درمانی) پرسنل خود به تعداد بالای ۱۰۰۰ نفر به نمایندگی های معتبر بیمه ای
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰ میلیون ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۶۴۸۸۳۲۰۰۳ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰/۰۳/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شرکت سیمان بهبهان
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۷۱-۲۲۲۳۰۳۱-۵ -
- http://
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   واگذاری بیمه تکمیلی (مازاد درمانی) پرسنل خود به تعداد بالای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )