سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای فارس

شماره آگهی ۴۶-۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۳۰۴۲۸۱
انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۰۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : خرید تجهیزات روشنایی محوطه به همراه سینی کابل و لدرها جهت ۴ پست ۶۶/۲۰ کیلوولت سراج - صدرا ۳ - گناوه ۳ - دالین رونیز - دبیران - ایج و بنارویه را مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۵۰۹۳۰۱۷۰۰۹ بانک ملی شعبه برق منطقه ای فارس / سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۰۶/۰۳/۱۳۹۱ الی ۰۸/۰۳/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۰۶/۰۴/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۷/۰۴/۱۳۹۱ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : شیراز: خیابان زند - نبش خیابان فلسطین - شرکت برق منطقه ای فارس - امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : شیراز: خیابان زند - نبش خیابان فلسطین - شرکت برق منطقه ای فارس - دبیرخانه مرکزی
۲۱۴۲۷۰۰-۰۷۱۱-۲۳۳۰۰۳۱-۹ داخلی ۲۷۹۵،۲۸۳۶ ۰۷۱۱-۲۳۵۹۰۴۷
[email protected] http://www.frec.co.ir
توضیحات : نوبت دوم
منابع : ابرار اقتصادی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   خرید تجهیزات روشنایی محوطه به همراه سینی کابل و لدرها
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )