سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای فارس

شماره آگهی ۳۵-۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۳۰۴۲۸۰
انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۰۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : خرید حدود ۲۵ کیلومتر کابل برای خط ۶۶ کیلوولت بوشهر یک - دانشگاه خلیج فارس را مطابق با استانداردهای وزارت نیرو، ملی و بین المللی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا شماره ۲۱۷۵۰۹۳۰۱۷۰۰۹ بانک ملی شعبه برق منطقه ای فارس / سپرده شركت در مناقصه ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۰۶/۰۳/۱۳۹۱ الی ۰۸/۰۳/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۲۳/۰۳/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۴/۰۳/۱۳۹۱ ساعت ۳۰/۹ صبح
آدرس خرید اسناد : شیراز: خیابان زند - نبش خیابان فلسطین - شرکت برق منطقه ای فارس - امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : شیراز: خیابان زند - نبش خیابان فلسطین - شرکت برق منطقه ای فارس - دبیرخانه مرکزی
۰۷۱۱-۲۳۳۰۰۳۱-۹ داخلی ۲۷۴۱ ۰۷۱۱-۲۳۵۹۰۴۷
[email protected] http://www.frec.co.ir
توضیحات : نوبت دوم
منابع : ابرار اقتصادی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید حدود 25 کیلومتر کابل برای خط 66 کیلوولت برق منطقه ای فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )