آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه برق منطقه ای فارس

مناقصه خرید تجهیزات بانکهای خازنی جهت 8 پست 66/20 کیلوولت سراج - ...

خرید تجهیزات بانکهای خازنی جهت 8 پست 66/20 کیلوولت سراج - صدرا 3 - گناوه 3 - دالین - رونیز - دبیران - ایج و بنارویه را مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

شماره آگهی : 49-91

تاریخ انتشار در وب سایت : 1391/03/04

مهلت خرید اسناد : 06/03/1391 الی 08/03/1391

مهلت ارسال مدارک : 11/04/1391

تاریخ بازگشائی پاکات : 12/04/1391 ساعت 10 صبح

مبلغ خرید اسناد : 500000 ریال به شماره حساب 2175093017009 بانک ملی شعبه برق منطقه ای فارس

میزان سپرده : 520000000 ریال

استان برگزاری : فارس

آدرس خرید اسناد : شیراز: خیابان زند - نبش خیابان فلسطین - شرکت برق منطقه ای فارس - امور تدارکات و قراردادها

آدرس ارسال مدارک : شیراز: خیابان زند - نبش خیابان فلسطین - شرکت برق منطقه ای فارس - دبیرخانه مرکزی

تلفن : 2142700-0711-23300331-9 داخلی 2795،2836

پست الکترونیک : Email:[email protected]

سایت اینترنتی : http://www.frec.co.ir

توضیحات : نوبت دوم

رسانه منتشر کننده : ابرار اقتصادی - تهران

كد آرياتندر : 910304278

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
خرید تجهیزات بانکهای خازنی جهت 8 پست 66/20 کیلوولت سراج