مناقصه خرید تابلوهای حفاظت، LVAC و LVDC و مارشالینگ برق منطقه ای فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای فارس

شماره آگهی ۴۲-۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۳۰۴۲۷۶
انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۰۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تابلوهای حفاظت، LVAC و LVDC و مارشالینگ فالت و ایونت و باتری و شارژها جهت ۴ پست ۶۶/۲۰ کیلوولت سراج - صدرا ۳- گناوه ۳ - دالین - رونیز - ایج و بارویه را مطابق استانداردهای ملی و بین المللی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۵۰۹۳۰۱۷۰۰۹ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۰۶/۰۳/۱۳۹۱ الی ۰۸/۰۳/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۳۰/۰۳/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۳۱/۰۳/۱۳۹۱ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : شیراز: خیابان زند - نبش خیابان فلسطین - شرکت برق منطقه ای فارس - امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : شیراز: خیابان زند - نبش خیابان فلسطین - شرکت برق منطقه ای فارس - دبیرخانه مرکزی
۲۱۴۲۷۰۰-۰۷۱۱-۲۳۳۰۰۳۳۱-۹ داخلی ۲۷۹۵،۲۸۳۶ تلفن - فکس
commerce@frec.co.ir ایمیل http://www.frec.co.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : ابرار اقتصادی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن