سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای فارس

شماره آگهی ۴۳-۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۳۰۴۲۷۷
انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۰۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : خرید بریکر و سکسیونر جهت ۸ پست ۲۰/۶۶ کیلوولت سراج - صدار ۳ - گنوه ۳ - دالین - رونیز - دبیران - ایج و بنارویه را مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۵۰۹۳۰۱۷۰۰۹ بانک ملی شعبه برق منطقه ای فارس / سپرده شركت در مناقصه ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۰۶/۰۳/۱۳۹۱ الی ۰۸/۰۳/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۰۴/۰۴/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۵/۰۴/۱۳۹۱ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : شیراز: خیابان زند - نبش خیابان فلسطین - شرکت برق منطقه ای فارس - امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : شیراز: خیابان زند - نبش خیابان فلسطین - شرکت برق منطقه ای فارس - دبیرخانه مرکزی
۲۱۴۲۷۰۰-۰۷۱۱-۲۳۳۰۰۳۳۱-۹ داخلی ۲۷۹۵،۲۸۳۶ -
Email:[email protected] http://www.frec.co.ir
توضیحات : نوبت دوم
منابع : ابرار اقتصادی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید بریکر و سکسیونر جهت 8 پست 20/66 کیلوولت برق منطقه ای فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )