سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای فارس

شماره آگهی ۴۴-۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۳۰۴۲۷۰
انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۰۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : خرید برقگیرهای ۲۰ و ۶۶ کیلوولت به همراه کنتورهای مربوطه جهت ۸ پست ۲۰/۶۶ کیلوولت سراج - صدرا ۳ - گناوه ۳ - دالین - رونیز - دبیران - ایج و بنارویه را مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۵۰۹۳۰۱۷۰۰۹ بانک ملی شعبه برق منطقه ای فارس / سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۰۶/۰۳/۱۳۹۱ الی ۰۸/۰۳/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۰۴/۰۴/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۵/۰۴/۱۳۹۱ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : شیراز: خیابان زند - نبش خیابان فلسطین - شرکت برق منطقه ای فارس - امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : شیراز: خیابان زند - نبش خیابان فلسطین - شرکت برق منطقه ای فارس - دبیرخانه مرکزی
۲۱۴۲۷۰۰-۰۷۱۱-۲۳۳۰۰۳۱-۹ داخلی ۲۷۹۵،۲۸۳۶ ۰۷۱۱-۲۳۵۹۰۴۷
Email:[email protected] http://www.frec.co.ir
توضیحات : نوبت دوم
منابع : ابرار اقتصادی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید برقگیرهای 20 و 66 کیلوولت به همراه کنتورهای برق منطقه ای فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )