سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت کالای پتروشیمی

شماره آگهی PBS-۶۷۴۱۵/B۶۷۴
کد آریاتندر : ۸۷۰۲۲۱۵۳۱۱
انتشار : ۱۳۸۷/۰۲/۲۱
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید LINE PIPE CARBON STEEL / STAINLESS STEEL مورد نیاز پتروشیمی بندر امام
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۵۰.۰۰۰ رییال به حساب جاری ۳۰۶۰۵۲۵۲۷ بانک تجارت شعبه اکو / سپرده شركت در مناقصه ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ده روز قبل از پایان زمان تحویل پیشنهاد قیمت
تاریخ ارسال مدارک : ۱۱/۰۳/۱۳۸۷
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران ، بزرگراه آفریقا ، نبش خیابان نهم گاندی ، شماره ۲۱ ، طبقه اول
آدرس ارسال مدارک : تهران ، بزرگراه آفریقا ، نبش خیابان نهم گاندی ، شماره ۲۱ ، طبقه اول
۸۸۶۶۲۰۹۵ داخلی ۱۰۱۳ و ۱۲۳۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.petrochemeical-cala.com وب سایت
توضیحات : آگهی تجدید مناقصه نوبت دوم
منابع : تهران امروز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن