سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای سمنان

شماره آگهی ۳۱۳/۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۳۲۸۳۲۲
انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۲۸
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : خرید دستگاه مرکزی ویدئوکنفرانس
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سمان ، امور بازرگانی شرکت
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۳۱-۳۳۲۱۹۳۳ -
- http://WWW.SFMREC.CO.IR
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : راه مردم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید دستگاه مرکزی ویدئوکنفرانس برق منطقه ای سمنان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )