سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت بندرعباس

شماره آگهی RHD-۸۸۰۰۵۱۰-BA/T۲۰
کد آریاتندر : ۹۱۰۳۲۸۳۰۳۷
انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۲۸
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : ساخت کارهای الکترونیکی مربوط به دستگاه حرارتی اتوماتیک تنش زدا
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندرعباس صندوق پستی ۷۹۱۴۵/۳۱۸۴
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶۱-۵۵۶۴۱۸۰-۵ داخلی ۳۳۵۹-۳۸۷۸ ۰۷۶۱-۵۵۶۴۱۵۸-۵۵۶۴۱۵۵
- -
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ساخت کارهای الکترونیکی مربوط به دستگاه حرارتی اتوماتیک تنش پالایش نفت بندرعباس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )