مناقصه انواع جامبوبگ 1000 کیلوئی 500 کیلوئی پتروشیمی مارون
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی مارون

شماره آگهی ۴۶-۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۴۲۱۴۱۹
انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه انواع جامبوبگ ۱۰۰۰ کیلوئی ۵۰۰ کیلوئی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندر ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت دو پتروشیمی مارون واحد تدارکات
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۵۲۲۶-۲۰۲۵۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.MPC.IR وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن