سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه آهن خراسان

شماره آگهی ۲۹-۳۷-۹۰
کد آریاتندر : ۹۱۰۴۲۱۳۸۹
انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : اجرای سیستم جمع آوری آبهای سطحی ایستگاه مشهد فاز اول با برآورد ۶,۰۶۵,۵۵۲,۴۸۰
شرایط : رتبه ۵ رشته آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰ میلیون ریال به حساب شماره ۱۴۰۰۳۶۲ بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : ۲۸/۰۴/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۱/۰۵/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : راه آهن خراسان ، حوزه مدیریت ، امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
توضیحات : تجدید
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای سیستم جمع آوری آبهای سطحی ایستگاه مشهد فاز راه آهن خراسان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )