سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

شماره آگهی ۰۰۱/۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۴۲۱۳۸۰
انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : خرید well head recovery equipment & spool با برآورد ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۱۵۰۰۰۰۰ ریال و یا ۳۴۹۷ یورو
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴ روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز بلوار پاسداران بالاتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران دبیرخانه کمیسیون مناقصات اتاق ۲۰۳
آدرس ارسال مدارک : اهواز بلوار پاسداران بالاتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران دبیرخانه کمیسیون مناقصات اتاق ۲۰۳
۴۱۴۵۱۶۲-۴۱۴۵۱۵۸ -
- http://www.nidc.ir
توضیحات : نوبت اول
منابع : هفت صبح
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید well head recovery equipment & spool شرکت ملی حفاری ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )