سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

کد آریاتندر : ۹۱۰۴۲۱۳۲۱
انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : امور ایاب و ذهاب بیمارستان شهید صدوقی
تاریخ دریافت اسناد : ۲۵/۰۴/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : یزد صفائیه بلوار ابن سینا دبیرخانه بیمارستان شهید صدوقی
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.ssu.ac.ir
توضیحات : نوبت دوم
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه امور ایاب و ذهاب بیمارستان شهید صدوقی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )