مناقصه انجام امور نظافت ساختمان های فنی و اداری مراکز مخابرات استان یزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان یزد

شماره آگهی ۲۸/۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۴۲۱۳۲۲
انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور نظافت ساختمان های فنی و اداری مراکز شهید منتظر قائم عشق آباد دیهوک و مامور سراهای مخابرات شهرستان طبس
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۶۴۴۴۴۴۴۷۲ بانک ملت شعبه مرکزید / سپرده شركت در مناقصه ۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۶۴۴۴۴۴۴۷۲ بانک ملت شعبه مرکزی شناسه ۳۴۰۰۰۸۰۲۶۷۱۸۱
تاریخ دریافت اسناد : ۰۹/۰۵/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۷/۰۵/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۸/۰۵/۱۳۹۱
آدرس خرید اسناد : واحد قراردادهای این شرکت واقع در میدان امام حسین ساختمان مرکزی امام حسین
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.yazdtelecom.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن