سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بندر و دریانوردی خرمشهر

شماره آگهی ۹/۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۴۲۱۳۱۷
انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : استقرار واحد محلی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بندر خرمشهر
شرایط : گروه تخصص های مشترک- ژئوتکنیک و آزمایشات مصالح- پایه سه
تاریخ دریافت اسناد : ۲۸/۰۴/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵/۰۵/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۸/۰۵/۱۳۹۱ ساعت ده
آدرس خرید اسناد : امور حقوقی و قراردادهای بندر خرمشهر واقع در ساختمان مرکزی طبقه اول
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۳۲-۴۲۲۲۸۰۱-۳ -
- http://
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه استقرار واحد محلی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بندر بندر و دریانوردی خرمشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )