سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه انتقال گاز ایران منطقه 9 عملیات انتقال گاز

شماره آگهی ۸۸۷۱۰۰۱۴
کد آریاتندر : ۹۱۰۵۱۶۹
انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۱۶
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه احداث برید عرضی رودخانه موسی رود
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۳۶۶۹۴۱۲۷۰۰ ریال حساب جام بانک ملت به نامه منطقه ۹ عملیات انتقال گاز / سپرده شركت در مناقصه ۹ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۲۱/۰۵/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۰۴/۰۶/۱۳۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ساری بلوار امیر مازندرانی روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی ۹۱۱-۴۸۱۷۵
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۵۱۲۲۵۷۸۷۲ تلفن ۰۱۵۱۲۴۰۴۴۸۷ فکس
- ایمیل http://www.nigc-dlst9.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن