سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان قزوین

شماره آگهی ۱۵/۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۵۱۶۲۷۴
انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۱۶
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : خرید مقدار ۱.۵۰۰.۰۰۰ ، متر طول (۴۰۰۰ حلقه ۳۰۰ متری سفید مشکی و ۱۰۰۰ حلقه ۳۰۰ متری سفید قرمز) سیم رانژه دو سیمه ۱/۲*۰/۶*۲
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۵۰۰۰ ریال به حساب جاری ۰۱۰۵۹۸۸۸۴۳۰۰۶ نزد بانک ملی مرکزی قزوین / سپرده شركت در مناقصه ۷۰ میلیون ریال بصورت چک تضمین شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری ۰۱۰۵۹۸۸۸۴۳۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه مرکزی قزوین
تاریخ دریافت اسناد : ۳۱/۰۵/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۲/۰۶/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳/۰۶/۱۳۹۱ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : قزوین انتهای بلوار امام خمینی (نوروزیان) شرق صدا و سیمای قزوین ساختمان ستادی شرکت مخابرات استان قزوین طبقه همکف واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۸۱۳۶۶۸۸۸۲-۰۲۸۱۳۶۶۲۷۱۱ ۰۲۸۱۳۶۷۱۷۹۶
- http://www.tc-qazvin.ir
توضیحات : دو مرحله ای چاپ نوبت اول
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید مقدار 1.500.000 ، متر طول (4000 حلقه 300 مخابرات استان قزوین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )