سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق غرب مازندران

کد آریاتندر : ۹۱۰۵۱۶۷۰
انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۱۶
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه رفع ضعف ولتاژ شبکه های روستایی امور رامسر با تضمین ۵۴۱۴۳۱۹۱ ریال ---- پروژه رفع ضعف ولتاژ شبکه های روستایی امور تنکابن با تضمین ۶۰۶۰۹۶۸۸ ریال ---- پروژه رفع ضعف ولتاژ شبکه های روستایی امور عباس آباد با تضمین ۵۵۱۵۰۴۸۵ ریال ------ پروژه رفع ضعف ولتاژ شبکه های روستایی امور چالوس با تضمین ۶۸۰۸۵۱۲۳ ریال --------- پروژه رفع ضعف ولتاژ شبکه های روستایی امور نوشهر با تضمین ۷۴۱۲۳۳۶۶ ریال ----- پروژه رفع ضعف ولتاژ شبکه های روستایی امور نور با تضمین ۵۹۰۴۴۶۶۷ ریال ----- پروژه رفع ضعف ولتاژ شبکه های روستایی امور محمود آباد و تضمین ۷۰۴۵۰۹۷۶ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به شماره ۱۶۷۲۰۴۰۵/۵۰ بانک ملت شعبه مرکزی چالوس
تاریخ دریافت اسناد : ۱۸/۰۵/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۰۱/۰۶/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۲/۰۶/۱۳۹۱ سات ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۹۱-۲۱۴۰۲۵۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://bargh-gmaz.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن