آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه برق منطقه ای تهران

مناقصه خدمات ترابری و اجاره خودرو بدون راننده در پستهای فوق توزیع ...

خدمات ترابری و اجاره خودرو بدون راننده در پستهای فوق توزیع انقال نیرو و ماشین مانور انتقال نیرو تهران با تضمین 170 میلیون ریال --- خدمات ترابری و اجاره خودرو بدون راننده در پستهای فوق توزیع انتقال نیرو و ماشین مانور امور انتقال نیروی نواحی با تضمین 190 میلیون ریال --- خدمات ترابری و اجاره خودرو بدون راننده در پستهای فوق توزیع ، انتقال نیرو و ماشین مانور امور انتقال نیروی البرز با تضمین 140 میلیون ریال --- خدمات ترابری و اجاره خودرو بدون راننده در پستهای فوق توزیع انتقال نیرو و ماشین مانور امور انتقال نیروی قم با تضمین 92 میلیون ریال

تاریخ انتشار در وب سایت : 1391/06/16

مهلت خرید اسناد : 21/07/1391

تاریخ بازگشائی پاکات : 04/07/1391

استان برگزاری : تهران

رسانه منتشر کننده : سایتهای اینترنتی

كد آرياتندر : 9106161501

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
خدمات ترابری و اجاره خودرو بدون راننده در پستهای فوق