مناقصه خدمات ترابری و اجاره خودرو بدون راننده در پستهای برق منطقه ای تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای تهران

کد آریاتندر : ۹۱۰۶۱۶۱۵۰۱
انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات ترابری و اجاره خودرو بدون راننده در پستهای فوق توزیع انقال نیرو و ماشین مانور انتقال نیرو تهران با تضمین ۱۷۰ میلیون ریال --- خدمات ترابری و اجاره خودرو بدون راننده در پستهای فوق توزیع انتقال نیرو و ماشین مانور امور انتقال نیروی نواحی با تضمین ۱۹۰ میلیون ریال --- خدمات ترابری و اجاره خودرو بدون راننده در پستهای فوق توزیع ، انتقال نیرو و ماشین مانور امور انتقال نیروی البرز با تضمین ۱۴۰ میلیون ریال --- خدمات ترابری و اجاره خودرو بدون راننده در پستهای فوق توزیع انتقال نیرو و ماشین مانور امور انتقال نیروی قم با تضمین ۹۲ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۲۱/۰۷/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۴/۰۷/۱۳۹۱
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن