مناقصه تجدید مناقصه رفع ضعف ولتاژ شبکه های روستایی امور توزیع نیروی برق غرب مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق غرب مازندران

شماره آگهی ۲۶/۲
کد آریاتندر : ۹۱۰۶۱۶۱۵۱۲
انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۱۶
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه تجدید مناقصه رفع ضعف ولتاژ شبکه های روستایی امور نوشهر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۴۱۲۳۳۶۶ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۸/۰۶/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۱/۰۷/۱۳۹۱
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن