سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شماره آگهی ۰۱۳/۹۱/۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۶۱۶۸۳۷
انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۱۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : راهبری، تعمیر، حفظ و نگهداری از تاسیسات برق ناحیه و تهویه (ناحیه صنعتی و شهرک)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۵۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری ۱۰۷۷۰۷۲۵۹۰ بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر / سپرده شركت در مناقصه ۱۷ میلیون ریال به حساب جاری ۶۷۷۸۲۱۴۷۲۸ نزد بانک ملت شعبه مرکزی ناحیه صنعتی ماهشهر
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندر ماهشهر ناحیه صنعتی دفتر مرکزی دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت عملیات غیر صنعتی
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۵۲۲۳-۴۲۲۱۰ -
- http://www.posc.ir
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه راهبری، تعمیر، حفظ و نگهداری از تاسیسات برق ناحیه عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )