سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پست استان لرستان

کد آریاتندر : ۹۱۰۶۱۶۴۰۵۴
انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۱۶
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : واگذاری امور خدمات و تنظیف اداره کل پست استان لرستان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۸/۰۶/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۲۷/۰۶/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۸/۰۶/۱۳۹۱
آدرس خرید اسناد : خرم آباد، خیابان فلک الافلاک، جنب دانشگاه لرستان، واحد حقوقی
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور خدمات و تنظیف اداره کل پست استان پست استان لرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )