سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان سیستان و بلوچستان

کد آریاتندر : ۹۱۰۶۱۶۷۰۷
انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۱۶
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : واگذاری نگهداری، بازسازی و نوسازی مراکز روستایی شهرستانهای زابل خاش ایرانشهر سراوان چابهار نیکشهر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۶۰۰۵۱۰۰۰۰۸ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب شماره ۱۶۸۵۸۵۸۵۳۲ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۲۶/۰۶/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۰۸/۰۷/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۹/۰۷/۱۳۹۱
آدرس خرید اسناد : زاهدان: خیابان دانشگاه - میدان پاسداران - شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان - اداره تدارکات و خدمات
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اتاق ۲۰۲
۰۵۴۱-۸۱۱۸۰۸۸ ۰۵۴۱-۸۱۱۸۷۳۱
- http://www.tebs.co.ir
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : نشریات استان سیستان و بلوچستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری نگهداری، بازسازی و نوسازی مراکز روستایی شهرستانهای زابل مخابرات استان سیستان و بلوچستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )