سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان اصفهان

کد آریاتندر : ۹۱۰۶۱۶۷۰۴
انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۱۶
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه شماره ۲۲۹-۲-۹۱: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه دو اصفهان (سیتی سنتر) با تضمین ۱۵ میلیون ریال و برآورد ۲۹۸۵۲۵۵۰۱ ریال --- مناقصه شماره ۲۳۰-۲-۹۱: ترمیم آسفالت ترانشه های فاضلاب شاهین با تضمین ۱۰ میلیون ریال و برآورد ۱۰۷۶۸۴۸۲۴۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۶/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶/۰۶/۱۳۹۱ ساعت ۸/۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۱۱-۶۶۸۰۰۳۰ -
- http://www.abfa-esfahan.com
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه شماره 229-2-91: اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه آب و فاضلاب استان اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )