سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق اهواز

شماره آگهی ۳۰/۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۷۱۳۱۳۰۳
انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : اجرای پروژه توسعه و احداث روشنایی منطقه یک در حوزه عملیاتی خود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۱۲ میلیون ریال به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر، چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۲۹/۰۷/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۳۰/۰۷/۱۳۹۱ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای پروژه توسعه و احداث روشنایی منطقه یک در توزیع نیروی برق اهواز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )