مناقصه 1 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح شهرداری کرج
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کرج

کد آریاتندر : ۹۱۰۷۱۳۱۴۷
انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۱۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱ اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه ۱ (۱) با برآورد ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و سپرده ۱۲۵ میلیون ریال ۲ اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه ۱ (۲) با برآورد ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و سپرده ۷۵ میلیون ریال --- ۳ اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه ۲ (۱) با برآورد ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و ۱۲۵ میلیون ریال --- ۴ اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه ۳ با برآورد ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و سپرده ۱۵۰ میلیون ریال --- ۵ اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه ۴ با برآورد ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و سپرده ۲۰۰ میلیون ریال --- ۶ اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه ۵ با برآورد ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و تضمین ۱۰۰ میلیون ریال --- ۷ اجرای عملیات مرمت و لکه گیری سطح منطقه ۶ با برآورد ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و تضمین ۲۰۰ میلیون ریال -- ۸ اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه۷ با برآورد ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ و تضمین ۱۵۰ میلیون ریال --- ۹ اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه ۸ با برآورد ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ و تضمین ۲۰۰ میلیون ریال --- ۱۰ اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه۹ با برآورد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و تضمین ۵۰ میلیون ریال ---- ۱۱ اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه۱۰ با برآورد ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و تضمین ۱۰۰ میلیون ریال --- ۱۲ اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه۱۱ با برآورد ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و تضمین ۷۵ میلیون ریال --- ۱۳ اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه۱۲ با برآورد ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و تضمین ۲۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال --- ۱۴ خرید حمل پخش تراش و روکش آسفالت شهرک بهارستان هلیکوپتر سازی منطقه ۷ با برآورد ۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال و تضمین ۱۹۴۰۰۰۰۰۰ ریال شماره حساب واریزی ۷۰۰۷۸۶۹۴۸۶۲۳ بانک شهر واریز فیش نقدی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰ هزار ریال به حساب ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵ بانک شهر شهرداری
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کرج واقع در میدان توحیل بلوار بلال شهرداری کرج
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۶۳۲۱۱۶۴۴۳-۳۲۱۱۶۴۲۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن