آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه شهرداری کرج

مناقصه 1 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 1 ...

1 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 1 (1) با برآورد 2500000000 ریال و سپرده 125 میلیون ریال 2 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 1 (2) با برآورد 1500000000 ریال و سپرده 75 میلیون ریال --- 3 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 2 (1) با برآورد 2500000000 ریال و 125 میلیون ریال --- 4 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 3 با برآورد 3000000000 ریال و سپرده 150 میلیون ریال --- 5 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 4 با برآورد 4000000000 ریال و سپرده 200 میلیون ریال --- 6 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 5 با برآورد 2000000000 ریال و تضمین 100 میلیون ریال --- 7 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری سطح منطقه 6 با برآورد 4000000000 ریال و تضمین 200 میلیون ریال -- 8 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه7 با برآورد 3000000000 و تضمین 150 میلیون ریال --- 9 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 8 با برآورد 4000000000 و تضمین 200 میلیون ریال --- 10 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه9 با برآورد 1000000000 ریال و تضمین 50 میلیون ریال ---- 11 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه10 با برآورد 2000000000 ریال و تضمین 100 میلیون ریال --- 12 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه11 با برآورد 1500000000 ریال و تضمین 75 میلیون ریال --- 13 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه12 با برآورد 4300000000 ریال و تضمین 215000000 ریال --- 14 خرید حمل پخش تراش و روکش آسفالت شهرک بهارستان هلیکوپتر سازی منطقه 7 با برآورد 3880000000 ریال و تضمین 194000000 ریال شماره حساب واریزی 700786948623 بانک شهر واریز فیش نقدی

تاریخ انتشار در وب سایت : 1391/07/13

مهلت خرید اسناد :

مبلغ خرید اسناد : 500 هزار ریال به حساب 700785313795 بانک شهر شهرداری

استان برگزاری : تهران

آدرس خرید اسناد : کرج واقع در میدان توحیل بلوار بلال شهرداری کرج

تلفن : 02632116443-32116421

رسانه منتشر کننده : جام جم - تهران

كد آرياتندر : 910713147

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
1 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه
تصویر آگهی مناقصه 1 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 1 (1) با برآورد 2500000000 ریال و سپرده 125 میلیون ریال 2 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 1 (2) با برآورد 1500000000 ریال و سپرده 75 میلیون ریال --- 3 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 2 (1) با برآورد 2500000000 ریال و 125 میلیون ریال --- 4 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 3 با برآورد 3000000000 ریال و سپرده 150 میلیون ریال --- 5 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 4 با برآورد 4000000000 ریال و سپرده 200 میلیون ریال --- 6 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 5 با برآورد 2000000000 ریال و تضمین 100 میلیون ریال --- 7 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری سطح منطقه 6 با برآورد 4000000000 ریال و تضمین 200 میلیون ریال -- 8 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه7 با برآورد 3000000000 و تضمین 150 میلیون ریال --- 9 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 8 با برآورد 4000000000 و تضمین 200 میلیون ریال --- 10 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه9 با برآورد 1000000000 ریال و تضمین 50 میلیون ریال ---- 11 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه10 با برآورد 2000000000 ریال و تضمین 100 میلیون ریال --- 12 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه11 با برآورد 1500000000 ریال و تضمین 75 میلیون ریال --- 13 اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه12 با برآورد 4300000000 ریال و تضمین 215000000 ریال --- 14 خرید حمل پخش تراش و روکش آسفالت شهرک بهارستان هلیکوپتر سازی منطقه 7 با برآورد 3880000000 ریال و تضمین 194000000 ریال شماره حساب واریزی 700786948623 بانک شهر واریز فیش نقدی شهرداری کرج استان تهران