سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات شهرستان ساری

کد آریاتندر : ۸۷۰۱۱۷۷۰۷۱۹
انتشار : ۱۳۸۷/۰۱/۱۷
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : ۱- تجدید مناقصه ۲۲/۸۶: نگهداری مراکز سورک، اسلام آباد، سوربن و برارده، بزمین آباد، ورکلا ورندان، برگه، عزت الدین، ماکران، ولوجاء، طبقده، تازه آباد سپاه و زید سفلی بصورت تجمیع با سپرده ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- تجدید مناقصه ۲۶/۸۶: نگهداری شبکه کابل و هوائی، امور مشترکین و آبونمان مرکز معلم با سپرده ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- مناقصه ۱/۸۷: نگهداری شبکه کابل و هوائی، پاسخگویی به آبونمان مرکز امام خمینی با سپرده ۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰.۰۰۰ ریال به حساب ۹۶۲۸۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی ساری
تاریخ دریافت اسناد : ۲۱/۰۱/۱۳۸۷
تاریخ ارسال مدارک : ۰۴/۰۲/۱۳۸۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۸/۰۲/۱۳۸۷ ساعت نه صبح
آدرس خرید اسناد : ساری ، بلور آزادی ، مدیریت مخابرات شهرستان ساری ، طبقه دوم
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت
۰۱۵۱-۲۲۶۴۵۵۵-۲۲۶۰۵۵۵ ۰۱۵۱-۲۲۵۰۰۰۱
- http://WWW.IRANTELECOM.IR
توضیحات : آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1- تجدید مناقصه 22/86: نگهداری مراکز سورک، اسلام آباد، مخابرات شهرستان ساری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )